Ved kriser

Innenfor rammene av denne privatpraksisen er et ikke mulig å ivareta akutte kriser eller behov for øyeblikkelig hjelp.
Pasienter som allerede går i behandling, kan forsøke å få framskyndet time ved å ta kontakt via telefon, sms eller e-post.

Dersom du har behov for akutt hjelp, må du kontakte fastlege, legevakt eller ringe 113.

Legevakt har telefonnummer 116117.

helsenorge.no har ei nettside med informasjon om aktuelle hjelpetelefoner:

https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Hjelpetelefoner.aspx