Kompetanse

  • Utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1984.
  • Spesialist i psykiatri 1992.
  • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 1997.
  • Bred erfaring med de fleste diagnoser og problemstillinger innen psykisk helse og rusmiddelavhengighet.
  • Formell terapeututdanning innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og metakognitiv terapi (nivå 1 og 2).
  • Kompetanse og erfaring også innen andre typer individuell psykoterapi, familieterapi og medikamentell behandling.
  • Godkjent psykoterapiveileder Dnlf innen kognitiv terapi.
  • Videreutdanning innen helseledelse (BI) og bred ledererfaring.
  • Doktorgrad innen samtidige psykiatriske lidelser ved rusmiddelproblemer.
  • Har arbeidet mye med undervisning, veiledning og foredragsvirksomhet overfor ulike yrkesgrupper både på kommunalt nivå og spesialistnivå.