Kontaktinformasjon

Navn: Anne-Marit Langås
Postadresse: Storgt. 8, 3611 Kongsberg
Besøksadresse: Storgt. 8, 2. etg., Kongsberg
Telefon: +47 465 41 411
Telefontider: Mandag til torsdag kl 08.00 – 08.30 og kl 11.30 – 12.00.
E-post: post@langaspsykiater.no
Informasjon og spørsmål kan sendes på e-post eller sms som sjekkes daglig på hverdager. (NB: disse tjenestene skal ikke benyttes til sensitiv informasjon).
Oppmøte kun etter avtale.
Webside: http://langaspsykiater.no