Forside

Velkommen til nettsiden for Anne-Marit Langås, privatpraktiserende spesialist i psykiatri.

  • Tilbudet inneholder utredning og behandling av psykiske lidelser og plager.
  • Timeavtale forutsetter skriftlig henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse.
  • Ut fra type problemstilling og kapasitet gis det tilbud eller avslag.
  • Det forsøkes å holde ventetiden under fire måneder.
  • Behandlingen består av samtaler (psykoterapi) tilpasset den enkeltes lidelse og behov.
  • Medisiner kan inngå i behandlingen når det er aktuelt, dersom pasienten ønsker det.