Forside

Velkommen til nettsiden for Anne-Marit Langås, privatpraktiserende spesialist i psykiatri.

  • Tilbudet inneholder utredning og behandling av psykiske lidelser og plager
  • I følge nye nasjonale regler for henvisning til avtalespesialister i psykiatri og psykologi, skal alle henvisninger sendes DPS for rettighetsvurdering
  • DPS videresender aktuelle henvisninger til avtalespesialistene
  • DPS er informert om målgruppen hos de ulike spesialistene og fordeler henvisninger i tråd med dette
  • Fastlege/pasient kan likevel uttrykke ønske om en navngitt terapeut
  • Behandlingen i min praksis består av samtaler (psykoterapi) tilpasset den enkeltes lidelse og behov.
  • Medisiner kan inngå i behandlingen når det er anbefalt behandling for tilstanden og ønsket av pasienten