Informasjon i forbindelse med koronaviruset

  • Kontoret er en del av spesialisthelsetjenesten og må følge råd og pålegg fra Helse Sør-Øst RHF
  • Det er nå åpnet for å gjennomføre samtaleterapi ved oppmøte på kontoret
  • Ingen må møte opp til time dersom de har luftveissymptomer eller feber
  • Man kan ikke møte til time hvis man er i karantene eller isolasjon
  • Det bes om at pasienter møter til avtale like i forkant, slik at ikke flere oppholder seg i lokalene samtidig
  • Fysisk avstand er viktig
  • Det oppfordres til håndvask før og etter opphold i lokalene
  • Håndsprit er satt fram i lokalene
  • Følg for øvrig generelle hygieneregler for forebygging av smitte
  • Det er valgfritt om man vil møte opp til time, motta telefonkonsultasjoner eller ta pause i terapien